Termes i Condicions

I - Identificació del prestador del servei:

LA CASEÏNA representat per Bruno Cabral Périgo, d'ara endavant RESPONSABLE, és el responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i us informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016 / 679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades, per la qual cosa li facilita la informació de tractament següent:

Per tal de mantenir una relació comercial amb l'usuari de la pàgina web del responsable, les operacions previstes són:

Remissió de comunicacions comercials publicitàries per correu electrònic, missatges per whattsapp o altres comunitats socials virtuals o qualsevol altre mitjà electrònic, present o futur, que possibiliti fer comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades pel responsable i relacionades sobre els seus productes i serveis. Cap altra empresa o persona física no tindrà accés a les dades personals.

Tramitar comandes, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol forma de contacte que es posen a la vostra disposició.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir el cap del tractament i quan ja no sigui necessari amb aquesta finalitat, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la pseudonimització de les dades o la destrucció total de les dades mateixos.

Comunicació de les dades: No es comunicaran les dades a tercers, excepte obligació legal.

Drets que assisteixen a l'Usuari:

• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

• Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les vostres dades i de la limitació o oposició al tractament.

• Dret a presentar una reclamació davant de l'autoritat de control (agpd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

Adreça postal: Bruno Cabral Périgo / La Caseïna

NIF: X5708162E

Carrer de Cardona, 1 Local B - 08500 - Vic / Barcelona

Telèfon fix: 931356504.

Correu electrònic: bruno @ lacaseina.cat

II - Objecte:

Les condicions generals de venda descrites a continuació regeixen les relacions contractuals entre el venedor i l'usuari de la web i són les úniques aplicables. LA CASEÏNA pot modificar puntualment les presents condicions generals, regint, a cada moment, les que es trobin vigents en el moment d'efectuar la comanda i que hauran d'haver estat acceptades per l'usuari comprador. LA CASEÏNA no es responsabilitza dels equívocs que es puguin generar per les diferències entre les mateixes que puguin existir en un accés anterior al moment en què es fa la comanda, per això aconsella que, abans de fer el mateix i marcar l'oportuna casella d'acceptació, siguin llegides amb atenció.

En tot cas, les modificacions són aplicables a partir de la seva publicació a Internet i no podran aplicar-se als contractes conclosos amb anterioritat a aquest moment. acceptació sense reserves.

III - Tramitació de les comandes:

1.- Forma d'efectuar la comanda:

Les comandes només es faran a través de la plataforma de venda en línia de la pàgina web www.lacaseina.cat seguint les instruccions que es detallen en aquest lloc. Les comandes només podran ser enviades dins del territori de Catalunya. L'usuari, abans d'enviar la comanda, haurà d'acceptar aquestes condicions generals.

2.- Pagament del preu:

Tots els preus publicats a la web, excepte omissió o error de transcripció o informàtic, són vàlids, i inclouen l'IVA corresponent, però no les despeses de transport i altres despeses que es puguin generar i que, en tot cas, seran plenament conegudes per el comprador amb antelació a la realització del pagament, per la qual cosa, en el càlcul de la comanda, apareixerà reflectit el preu final.

Aquests preus podran, en tot moment, ser revisats i modificats lliurement per la Caseïna. Tot i això, el preu serà respectat si la comanda s'hagués tramitat amb antelació a l'actualització dels preus consignats a la web.

LA CASEÏNA posa a la vostra disposició quatre possibles formes de pagament: amb targeta de crèdit, transferència bancària, bizum o PayPal.

En tots els casos, se us demanaran o exigiran dades complementàries per poder acceptar la vostra compra. A més, per a qualsevol comanda d'import superior a 100 €, se us demanarà un document d'identitat i un justificant de domicili que heu d'enviar per fax o al correu electrònic que oportunament se us indiquin.

Tot i que aquest procediment pot endarrerir la tramitació de la comanda, té com a finalitat poder assegurar que l'autor de la comanda és realment el titular de la targeta utilitzada. Aquesta mesura de seguretat és una prova fefaent de la nostra voluntat per protegir els nostres clients contra possibles fraus o robatoris.

3.- Tramitació de les comandes:

Un cop feta la comanda, i pagat el seu import, es rebrà un correu electrònic de confirmació en el termini màxim de les 24 hores següents, en què es confirmarà la disponibilitat del producte i el termini d'enviament.

Podria passar que en determinades èpoques de l'any no estiguessin disponibles alguns dels formatges a causa de la temporalitat de la producció artesana i aquestes circumstàncies seran informades a la nostra web.

En cas de no tenir en estoc algun o alguns dels productes sol·licitats, ens comprometem a enviar un correu electrònic en el termini de 2 dies hàbils a partir de la data en què vau fer la comanda per comunicar-vos sobre el termini que podrem enviar-vos la vostra comanda complet o la impossibilitat de fer-ho. En cas que sigui impossible enviar-li el producte o els productes que falten, per circumstàncies de fallida d'estoc, temporalitat de producció o qualsevol altre motiu, o en cas que no estigui interessat a esperar la data en què es comuniqui que se'l podria lliurar, se us oferirà la possibilitat de canviar el producte o els productes que faltaven o la devolució de l'import de la comanda pagament prèviament. La devolució serà feta en el termini màxim de 10 dies hàbils.

Podeu optar per rebre parcialment la vostra comanda i per això haureu de comunicar-nos de la vostra intenció responent el nostre correu electrònic. En aquest cas ens comprometem a regalar-vos les despeses d'enviament de la resta de la vostra compra en el moment en què estigui disponible acord prèviament comunicat via correu electrònic i acceptat per l'usuari.

El termini de lliurament és daproximadament 3 dies hàbils següents al moment en què es confirma la comanda a través del pagament.

Totes les comandes realitzades el dijous, divendres, dissabte i diumenge, seran enviades dilluns i lliurades a partir de dimarts de la setmana següent. No es fan entregues de caps de setmana o dilluns per motius logístics i sobretot de qualitat de conservació del producte.

En cas de retard, pots entrar en contacte amb LA CASEÏNA perquè puguem rastrejar la comanda.

La comanda serà transportada per una empresa especialitzada en transport refrigerat. Els productes seran condicionats en caixes de cartró reciclables i respectuoses amb el medi ambient i lliures a la direcció indicada en el moment en què es va fer la compra. el moment del lliurament, verifiqueu que tot està conforme amb la vostra comanda i en perfecte estat. Si no estigueu d'acord amb els articles lliurats o l'estat dels mateixos, signeu i indiqueu a mà a l'albarà de lliurament del transportista les anomalies que vau trobar en rebre'l.

IV - Resolució per manca de satisfacció i política de devolució:

Els productes comercialitzats per La Caseïna són artesans i poden canviar lleugerament de forma, mida o color per això, totes les fotografies tenen caràcter merament informatiu, però no contractual. El client només podrà reclamar si: Els productes i/o quantitats no corresponguin a la seva comanda, excepte si rebés la comanda de manera parcial prèviament acordada en el cas que algun dels productes no estigui en estoc.

En cas que la quantitat i/o productes no corresponguin a allò informat a l'albarà de lliurament, el client haurà de comunicar al transportista fent constar aquesta circumstància al mateix albarà de lliurament. El transportista també haurà de ser comunicat i fer constar a l'albarà cas l'envàs estigués danyat fins al punt d'afectar la qualitat del producte.

En el cas dels productes que es troben en mal estat en el moment de la recepció, el client haurà de fer arribar la seva reclamació en el termini màxim d'1 dia hàbil, preferiblement en el moment de la recepció o just després.

Tenint en compte el caràcter perible dels productes comercialitzats per La Caseïna és molt important que qualsevol reclamació en relació al producte sigui transmesa el més ràpid possible, tot i així, el client ha de tenir en compte que els formatges artesans, estan vius i poden desenvolupar floridures benignes en els següents dies encara que estiguin a la nevera, això sense perdre les seves qualitats i tampoc la seva qualitat.

En cas que ocorri un dels casos anteriorment descrits i sempre que el client hagi respectat les regles de devolució per a cada ocurrència, com fet constar a l'albarà i, en els casos assenyalats hagi comunicat a La Caseïna dins del termini estipulat, el client tindrà dret a obtenir el reemborsament total del preu pagat, inclosos impostos i les despeses d'enviament, però perquè tingui efecte el reemborsament en la seva totalitat, els productes hauran de ser tornats al seu embalatge original.

Un cop rebuda la devolució per La Caseïna, procedirem a analitzar el producte i el reemborsament serà efectuat un cop hagi estat comprovat el defecte al·legat pel client en el termini de fins a 20 dies hàbils.

En el cas que els productes tornats estiguin en bones condicions l'import de la comanda no serà retornat al client i se'l podrà reenviar, sempre que així ho sol·liciti el client i torni a abonar les despeses d'enviament.

En cas que només una part dels productes estigui defectuós, es retornarà l'import de la part corresponent a aquest producte però no les despeses d'enviament.

Si l'enviament és rebutjat pel client, o aquest, no ho recull, sense causa justificada, La Caseïna quedarà exempta de responsabilitat pel deteriorament que el producte pugui patir com a conseqüència d'aquesta manca de recepció, i no està obligada a tornar cap quantitat .

Si, malgrat no existir defectes de qualitat, el client manifesta no estar satisfet amb el producte, i sempre que sigui la primera vegada que ho sol·licita, podrà sol·licitar el reemborsament del seu import a La Caseïna, la qual efectuarà el mateix, a el termini màxim de 20 dies hàbils després de rebre la devolució de la comanda amb els productes al seu embalatge original.